За домашно днес във къщи

 

имам трудничка задача

 

Смятах, мислих и се мръщих - 

 

иде ми да се разплача

 

Май че не е толкоз сложно.

 

Даже, мисля, е забавно.

 

Никак не е невъзможно

 

аз да се представя славно!